Nu daagt het in het oosten

Geplaatst op: 29.08.2019

ZJ - Wij komen als geroepen. Deze site doorzoeken.

ZJ - Wij zingen door de tranen heen. ZJ - Kom, laat ons Christus loven. ZJ - Maria, boven allen uitverkoren. ZJ - Vergeef, o Heer, dat duizendvoud. ZJ - Ten paradijze. ZJ - Verkondig alle mensen. ZJ - Blijf bij ons, want het is avond.

ZJ - Wat zijn de goede vruchten. ZJ - Zingen zal dit huis. ZJ - Nu valt de nacht. ZJ - De koning van Egypteland.

Thema: Dood en graf. Mijn boek De heiligmaking van Willem de Clercq is nu verkrijgbaar als ebook.

ZJ - Alles wat over ons geschreven is.

ZJ - Zingen zal dit huis. ZJ - Wat de Heer genadig verleende. ZJ - Mijn hart zingt voor de Heer. ZJ - Hoort en ziet het levend woord. ZJ - Nu triomfeert de Zoon van God.

  • De heiligmaking van Willem de Clercq nu verkrijgbaar als ebook Gerrit Veldman — 25 juli 0. ZJ - Laat juichen.
  • ZJ - Gij hebt met uw brede gebaren. ZJ - Alles begon met God.

ZJ - Dit is het kruis. Home Wie is Gerrit Veldman. ZJ - Gestorven graan wordt brood. Ik sta namelijk in een lange rij van mannen die diezelfde voornaam ook droegen….

ZJ - O kom, o kom, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Download this score

Thema: Liefde. ZJ - Wat God doet, dat is welgedaan. ZJ -Kom, God, en schrijf uw eigen Naam.

ZJ - Bevrijd ons, Moeder. ZJ - Erbarm U, Heer, en delg genadig. ZJ - Fonteine, want de Ziggo Dome gaat los. Thema: Vruchtbaarheid. ZJ - Lof zij God in de hoogste troon.

Nu daagt het in het oosten

ZJ - Geen kracht meer om te leven. ZJ - Die licht is, bron van leven is. ZJ - Om niet alleen en onvoldaan.

ZJ - Wie zijn taak als mens vervulde. ZJ - Looft uwe God, Maria. Thema: Kansarmen. ZJ - God heeft gesproken in de tijd. ZJ - Wees gegroet, alle tongen en talen. ZJ - Hij nam de Schrift. ZJ - Gij die met maan en sterren.

Extra informatie voor 'Nu daagt het in het oosten' van Kinder- en jeugdkoren

ZJ - Zoals een hert reikhalst. ZJ - Bouwen aan een wereld. ZJ - Johannes doopt bij de Jordaan.

ZJ - Het mensenvolk dat in het duister leeft. Thema: Drie-eenheid. ZJ - Het eerste woord zal vrede zijn.

Andere artikelen:

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *