Standpunten politieke partijen over zorg

Geplaatst op: 09.09.2019

GroenLinks over de zorg - Zorgpremies moeten via de belastingen worden betaald en het eigen risico wordt afgeschaft. Bezuinigingen op de vergoeding voor mantelzorg terugdraaien. Geen zorgverzekeraars meer.

Hierdoor kunnen we ziekten sneller en beter kunnen genezen. Verspilling van zorg strenger aanpakken. Ouderen en hun naasten houden zelf zoveel mogelijk de regie. Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste standpunten van de grootste politieke partijen ten aanzien van de zorg. Het persoonsgebonden budget pgb moet verder worden uitgebreid. Concurrentie tussen verzekeraars vindt alleen nog plaats op de kwaliteit van de dienstverlening en de aanvullende verzekering.

Buitensporige salarissen en bonussen zijn niet uit te leggen.

Zijn die niet interessant genoeg om ook hier te benoemen. Alle hoge heren. Door: NU. Maximale omvang voor zorgverzekeraars.

Stoppen met winstuitkeringen bij zorginstellingen en zorgverzekeraars.

Wil meer eigen regie voor de patiënt. Afschaffen eigen risico is niet realistisch en zal premiestijging voor verzekerden betekenen.
  • Hieronder een overzicht per politieke partij op alfabetische volgorde. De Huisarts blijft buiten het eigen risico.
  • Schrijf een reactie op: Knodse. D66 Geen veranderingen in het huidige semi-private zorgstelsel met gereguleerde marktwerking waarin er semi private zorgverzekeraars zijn en concurrentie bestaat tussen zorgaanbieders en zorginstellingen.

Meest bekeken video's

Ramona Beemsterboer zei: Het was goed geweest als u de standpunten van alle stemgerechtigde partijen had gevraagd. Nu krijgen ze nog geld uit meerdere potjes, dat is niet handig. Dan pas zouden kiezers een goede afweging kunnen maken. Meer handen aan het bed Onder andere door de invoering van een uniforme basisverzekering.

Gemeenten moeten onafhankelijke cliëntondersteuning aanbieden aan iedereen die dat wil. Zorgverzekeraars moeten één uniforme polis aanbieden voor de basisverzekering.

PvdA: Wil eigen risico afschaffen. PVV Zorg moet betaalbaarder: eigen risico afschaffen. GroenLinks: Voor en voor verruiming naar zelfdoding bij voltooid leven. Je verzoek wordt verwerkt. Versterk de zeggenschap in de zorg.

Breadcrumb Navigation

PvdA is voor een persoonlijk gezondheidsdossier EPD waarbij het elektronisch uitwisselen van gegevens mogelijk is, alleen wel onder strenge eisen. Stimuleren van mogelijkheden om de werkdruk op mantelzorgers en vrijwilligers te verlichten, bijvoorbeeld door casemanagers bij dementie. Euthanasie, voor of tegen?

Steunt tevens het initiatief van de SP Nationaal Zorgfonds. Waarom hoor je na alle ellende zie stukken nrc en inspanning oersaldo zo weinig over het PGB in de verkiezingen voorlichting en de debatten. Menu Doorzoek de website. Zorgpremie wordt inkomensafhankelijk. Onder andere door de invoering van een uniforme basisverzekering.

ChristenUnie standpunten zorg

De jeugd-ggz moet weer terug in de Zorgverzekeringswet. Geen uitbreiding marktwerking, maar het huidige zorgstelsel wel behouden. Eigen risico dus blijft bestaan, maar er moet wel kritisch gekeken worden naar de betaalbaarheid.

Het persoonsgebonden budget wordt in alle zorgwetten verankerd en is toegankelijk,flexibel en toereikend om passende zorg in te kopen D66 standpunten zorg Eigen bijdrage blijft, dan worden mensen zich bewust van de kosten.

  • Versterk de zeggenschap in de zorg.
  • IK wil deze antwoorden kunnen wegen ivv met mijn stemkeuze.
  • GroenLinks over de zorg - Zorgpremies moeten via de belastingen worden betaald en het eigen risico wordt afgeschaft.
  • Dergelijke tweedeling ga je opnieuw creeren indien je weer een nationaal zorgfonds zou invoeren.

Zorg regelen op basis van zorgbehoefte en een einde maken aan de concurrentie tussen aanbieders van zorg. Ramona Beemsterboer zei: Het was goed geweest als u de standpunten van alle stemgerechtigde partijen had gevraagd. Stoppen met winstuitkeringen bij zorginstellingen en zorgverzekeraars. Voor iedereen, maar op zorgbehoefte, is de zorg en thuiszorg een belangrijk thema. VVD standpunten the monster under the bed lyrics Eigen risico blijft bestaan.

De Participatiewet is veel te veel gebaseerd op wantrouwen en dwang. De aanvragen van zorg niet meer op basis standpunten politieke partijen over zorg financieringsvorm te doen, en hebben nu een poeder ACTIFERON mee gekregen dat we 1 keer per dag onder zen eten moeten doen. Ook de pil komt weer terug in de basisverzekering?

Is vr euthanasie. Meer zekerheid voor de mensen die werken in de thuiszorg, standpunten politieke partijen over zorg.

CDA over de zorg 2017 - 2021

Ten tijde van het ziekenfonds zonder marktwerking zag je juist dat een groepje specialisten tonnen verdienden doordat zij alleen patienten aannamen die particulier verzekerd waren. De regels daarvoor moeten wel strenger worden. Deze mensen willen juist hun monopolie.

Inzetten op gepast gebruik, het terugdringen van niet-effectieve behandelingen en het slimmer inzetten van eigen betalingen? Meer kans op een vaste baan. Marktwerking in de zorg. For a better world en een beter Nederland.

Andere artikelen:

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *