Opzegtermijn doe het zelf branche

Geplaatst op: 10.10.2019

Veelgestelde vragen Wat is een cao? Overzicht verzamelsectoren Aanvullend PC arbeiders Aanvullend PC bedienden Chemie, energie en petroleum Diensten aan personen en ondernemingen Drukkerij, grafische kunst, dagbladen, papier en karton Financiën en verzekeringen Groene sectoren Handel en distributie Hout, Bouw, Bouwmaterialen en grondstoffen Huisvesting Metaal non-profit Onderwijs Overheidsbedrijven en openbare diensten Sport, ontspanning, cultuur en media Textiel, leder en schoeisel Vervoer, luchtvaart en haven Voeding en horeca Vrije beroepen.

De werkgroep dient voor 1 februari aan CAO-partijen te rapporteren die vervolgens daarop hun beleid met betrekking tot de daarop volgende CAO-onderhandelingen kunnen baseren.

De verbrekingsvergoeding wordt in principe in één keer betaald op het moment van de verbreking. Ontslagcompensatievergoeding Je werkt als arbeider en bouwde een deel van je  anciënniteit op vóór ? Uw mening. De minister moet de cao hiervoor algemeen verbindend verklaren.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Een cao heeft meestal een looptijd van 1 of enkele jaren, toeslag voor overwerk of doorbetaling bij ziekte. Ontslagcompensatievergoeding Je werkt als arbeider en bouwde een deel van je  ancinniteit op vr. Je werkt als arbeider en bouwde een deel van opzegtermijn doe het zelf branche ancinniteit op vr.

Vertaal via Google. Meer weten.

De de partijen kunnen ook overeenkomen om de arbeidsovereenkomst te stoppen zonder dat die vergoeding moet betaald worden.

Sociaal Fonds Er zal een Sociaal Fonds worden ingevoerd t. Is er na afloop van die periode nog geen nieuwe cao, dan blijft de oude cao toch gelden. Onder bepaalde voorwaarden kan je hiervoor  gedeeltelijk gecompenseerd  worden via de de RVA. Er wordt een aangepast functiegroepengebouw ingevoerd en de daarbij behorende loonschalen. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

De de partijen kunnen ook overeenkomen om de arbeidsovereenkomst te stoppen zonder dat die vergoeding moet betaald worden? Vanaf de datum waarop de minister deze algemeen verbindend verklaring AVV afgeeft, geldt de cao voor alle bedrijven en werknemers in de sector. Bestuurders van deze opzegtermijn doe het zelf branche.

Bel ons op - 0 Kom langs op een van onze locaties Ga naar de contactpagina. Ook het proefbeding bestaat niet meer. Dan kunnen we er wat aan doen. En bij een lidmaatschap van de FNV.

Cookies op websites van de FNV

Bereken zelf je opzegperiode met onze tool opzeg of ga in de  tabel na welke termijn je dient uit te doen:. Afspraken in je cao gaan altijd boven die in je arbeidsovereenkomst. Lees meer Accepteren. Als je ervoor kiest deze cookies niet te accepteren, dan is het nog steeds mogelijk gebruik te maken van onze websites maar kan het wel voorkomen dat bijvoorbeeld opnieuw gevraagd wordt een vragenlijst in te vullen als je dat al hebt gedaan.

Jij bent zelf de eerste die vaststelt dat je werkgever zich niet aan de afspraken in de cao houdt. Volg ons. Hoe lang is de cao geldig. Het zijn de leden die aan FNV moeten laten weten dat het in hun bedrijf niet goed gaat. Wie controleert de naleving van de cao, opzegtermijn doe het zelf branche.

Volledige naam sector / CAO

Ze is niet belastbaar, niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdrage en niet combineerbaar met een werkloosheidsuitkering. Dit is je sollicitatieverlof.

Goed om te weten: je vindt het nummer van je paritaire comité ook op je loonbrief en je jaarlijkse fiscale fiche We gebruiken cookies om onze website goed te laten werken en om jouw gebruikerservaring te optimaliseren.

De duur van de opzegtermijn, uitgedrukt in weken, wordt bepaald op grond van je anciënniteit.

Een cao geldt voor een hele sector of bedrijf. Indien de algemeen verbindend verklaring tijdig wordt afgegeven zal de kinderopvangregeling uit te voeren door de Aantal allochtone inwoners zwolle SUK per 1 juli a. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en opzegtermijn doe het zelf branche is geen toestemming voor nodig.

Wel is er een termijn op geplakt, afhankelijk van de d uur van je opzegtermijn :. Instellingen opslaan. Nieuwe regeling Deze regeling sinds 1 mei van toepassing op alle werknemers en in alle sectoren.

Veelgestelde vragen

Cao betekent letterlijk: collectieve arbeidsovereenkomst. Een werkgever die de cao overtreedt, zal dat meestal niet alleen bij jou doen, maar ook bij je collega's. Merkt u wel eens dat uw klanten rechtstreeks in China kopen? Zoals bijvoorbeeld een verkorte opzegtermijn voorzien wanneer je minder dan 6 maanden anciënniteit had.

Hoe lang is de cao geldig. De opzegtermijn kan worden teruggebracht tot 26 weken indien het ontslag wordt gegeven in het vooruitzicht van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag SWT door een werkgever in moeilijkheden of in herstructurering? Dat geldt ook bij tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer langer dan een maand.

Andere artikelen:

  1. Iefke - 14.10.2019 17:53

    Overzicht verzamelsectoren Aanvullend PC arbeiders Aanvullend PC bedienden Chemie, energie en petroleum Diensten aan personen en ondernemingen Drukkerij, grafische kunst, dagbladen, papier en karton Financiën en verzekeringen Groene sectoren Handel en distributie Hout, Bouw, Bouwmaterialen en grondstoffen Huisvesting Metaal non-profit Onderwijs Overheidsbedrijven en openbare diensten Sport, ontspanning, cultuur en media Textiel, leder en schoeisel Vervoer, luchtvaart en haven Voeding en horeca Vrije beroepen.

Voeg een reactie toe

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *